วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอบเขตแนวข้อสอบ ภาค1/2555

*update 15/10/12**
ว่าความ LAW4002
ในส่วนของข้อบังคับมรรยาททนายฯ (อ.จำเริญ) ให้ขอบเขต ข้อ 12 15 18
ในส่วนของคำฟ้องอาญา (อ ปรเมศวร์)
ออก..."คดีอาญาปล้นทรัพย์ทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ"
***คำฟ้องแพ่ง คำขอ คำร้อง คำแถลง มาตราที่ท่านให้ดูคือ ป.วิแพ่ง มาตรา 1,23,175,138,112-117
และตามเนื้อหาตามมที่สอน (sec1)
-------------------------------------------
Sec.2(อ.ปรเมศวร์)
- คำฟ้องคดีอาญา ความผิดฐานปล้นทรัพย์ **อ.สนใจคดีปล้นรถขนเงิน ที่อยุธยา หรือ การปล้นทองที่ร้านทอง
-ข้อบังคับมรรยาททนาย ข้อ12 15 18 (ข้อนี้จะออกในส่วคนที่เป็นรหัสเก่ามี ข้อสอบ4ข้อ)
cr นิติราม เชียรใหญ่
ค้ำประกัน LAW2010
Sec1. อ.สาครินทร์ กับ อ.มรกต
Sec2. อ.มณฑา กับ อ.ประเสริฐ
การออกข้อสอบ
1 ข้อ -จำนอง --(อ.สาครินทร์) ม. 716-726
1 ข้อ -จำนำ --(อ.มณฑา)
ฏีกา 631/2503+747+821+13362) ม. 747+749+13363) ม. 761+747+13364) ม. 747+764ว.2+7655) ม. 747+653+767ว.2
1 ข้อ -ค้ำประกัน sec.1 (อาจารย์มรกต)
จำนอง ม.733-743 ***ไม่ออกสอบ
อ.มรกต >> ม.680 ม. 685 ม. 686 ม. 688 ม. 689 ม. 690 ม. 693+694 ***ม.685 เหมือน ม.767วรรค2 แต่แตกต่างกับ ม.733 ม.687 จะสืบเนื่องมาจาก ม. 693 วรรค 2
cr Prae Wa Prae Watcharothai
กม ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา LAW4006
อ. นิวัติออกข้อ 1 และ 4 เรื่องสัญชาติกับ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ข้อ 2 กม ขัดกัน อ. ประกอบ เป็นผู้ออก
ข้อ 3 "น่าจะ" เป็นเรื่องตำรวจสากล โจรสลัดไรพวกนั้น ท่าน อ. สลิลเป็นผู้ออก
ฏ 3120/28 ฏ1746/32 ฏ1450/36 ฏ 560/43 ออก อันใดอันนึง ดูคำอธิบาย การได้สัญชาติ ไทยโดยการเกิด พร้อมข้อยกเว้น
cr Narumol Pongcharoen
ห้างหุ้นส่วน LAW 3002
อ.ธีระ
ข้อ1- 1050/1052/1068(จดทะเบียน)/1030+462/1054 วรรค2/1072/1066 ดูประกอบ 1038/1055(5)
ข้อ2-1077(1)(2)+1095 วรรคแรก/1079/1082+1091/1085/1088/1080+1068/-ผู้รับโอนไม่ต้องรับผิด มาตรา1052
ข้อ3- ความรับผิดของผู้เรื่มก่อการ มาตรา1113 -การขายหุ้น ห้ามขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้น มาตรา1105-การโอนหุ้น มาตรา1129 กับ1135 -หนี้สินของบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนการโอนหุ้น กม.ให้เจ้าหนี้ฟ้องผู้โอนหุ้นได้กับหุ้นนั้นยังจ่ายค่าหุ้นไม่ครบ ภายใน 2ปี-มาตรา1133 การตั้งกรรมการ-การถอนกรรมการ-มาตรา1151 -ห้ามกรรมการแข่งขันกับบริษัทจำกัด มาตรา1168 -ประชุมใหญ่ มาตรา1178 -ลงคะแนน มาตรา1182 ให้ดูมาตราเสริม1190.1220.1227 -การเพิกถอนมติที่ประขุม-องค์ประชุมไม่ชอบ มาตรา1178 -เรียกประชุมไม่ชอบ มาตรา1175 -ลงมติไม่ชอบ มาตรา1190 -ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย มาตรา1185 ให้เพิกถอนมติได้ภายใน 1 เดือน -มาตรา1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท1108การประชุมตั้งบริษัท1113ความรับผิดของผู้เริ่มก่อการ,1129โอนหุ้นระบุชื่อ,1168หน้าที่ของกรรมการ,1175-1195การส่งหนังสือเชิญประชุม,การประชุมใหญ่สามัญ วิสามัญ,การลงคะแนนลับ ,การลงมติพิเศษดู เรื่อง องค์ประชุมด้วย
ห้างหุ้นส่วนบริษัท(นิติบุคคล หรือ ไม่จดทะเบียน)1038,1066,1067,1050-1064,1068,1072,ห้างหุ้นส่วนจำกัด1179-1195ความรับผิดก่อนจดทะเบียน,ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วน(เหมือน ,หุ้นส่วนไม่จำกัด),เรื่องที่หุ้นส่วนจำกัดทำได้,การฟ้องหุ้นส่วนจำกัด
cr โนบิตะ แห่งม.ราม
cr MatchEs GlassEs
เยาวชนฯ LAW3038
sec2 อ.ประเทือง
ข้อ3-4 -พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ม.180 + ป.วิ.อาญา ม.193ทวิ -พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ ม.142 + ป.อาญา ม.74+75
-------------------------
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=472603982784168&set=a.28384679165...
cr Nattipon Panpetch
ละเมิด LAW2003
1 ข้อ (อ.กนกวรรณ) ให้ท่องมาตรา 433 434 436
cr มลธิรา ชินบุตร
ยืม LAW 2009
อ.พิมพ์ใจ ( SEC 2 )
ข้อ1-ยืมใช้คงรูป ให้ดูหน้าที่ของผู้ยืม
ข้อ2-ยืมใช้สิ้นเปลือง+ยืมเงิน มาตรา650/653/654/656/และพรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ข้อ3-ฝากทรัพย์และเจ้าสำนักโรงแรม ดูหน้าที่ของผู้รบฝาก/เจ้าสำนักดูมาตรา674/675/676/677
*ข้อ3 ให้ดูเกินเจ้าสำนัก (วิชานี้อาจารย์ชอบแกล้ง >< )
cr โนบิตะ แห่งม.ราม
รัฐธรรมนูญและสถาบันฯ LAW2004
1. อ.กิจบดี - รธน.2550
2. อ.ณฐ - แนวคิด
3. อ.สถาพร - ตุ๊กตา
4. usa france uk
by อ กิจบดี
cr Bank Tada
วิชารธน.ข้อของอ.พิเศษ "มีหลายคนถามผมเรื่องขอบเขตวิชารัฐธรรมนูญ ของอาจารย์พิเศษมา .... ขอบเขตข้อสอบมีประมาณนี้คับ อาจารย์บอกให้ไปดูเรื่อง บทบัญญัติของกฏหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 212 245 257 เรื่องการยกร่าง พระราชบัญญัติ มาตรา 141 154....... แล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน มาตรา259 (อันนี้ไปดูมาตราเองนะคับ) อาจารย์ออกไม่เกินมาตราเหล่านี้แน่นอนคับ...."จากโพสของคุณอาร์ม สุวิทย์ หะจิ
cr Zamarch Yuuyee
การให้คำปรึกษาทางกฏหมายธุรกิจ LAW 2048
ข้อ 1 การควบบริษัท
ข้อ 2 การเลิกกิจการ เลิกจ้างพนักงาน ( อ ชัชวัสส์ )
ข้อ 3 ผู้ให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายทางธุรกิจที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร จงอธิบาย
ข้อ 4 ในการร่างและตรวจทานสัญญาทางธุรกิจต่างๆ มีประเด็นอะไรบ้าง ที่ท่านควรนำมาใช้ในการพิจารณา จงอธิบาย (อ วันฉัตร)
cr Narumol Pongcharoen
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง LAW4003
บทที่2 สนธิสัญญา 1 ข้อ
เนื้อหาอื่นๆในบทที่2 1 ข้อ
บทที่3 ตั้งแต่องค์ประกอบของรัฐถึงการได้ดินแดนของรัฐ 1 ข้อ
บทที่5และ6 การระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศ -สันติวิธี -ไม่ถึงกับสงคราม 1ข้อ
cr Yanisa Nontapeth
กฎหมายคอมฯ LAW 4053
ข้อ1 หน้า127-134
ข้อ2 หน้า135-143
--------------------------------------
ข้อ1 ละเมิด* ไวรัสคอม 128-138 >> "เมื่อมีไวรัสเข้ามาในระบบของเราในส่วนการละเมิด ฟ้องได้ไหม (เขียน 2 บรรทัด)
ถ้าฟ้องได้ แล้วเราเป็นทะนายจะแนะนำอย่างไร เช่นได้เพราะอะไร ค่าใช้จ่ายคุ้มไหม รวมแล้วต้องได้ 1หน้า
ข้อ2 ความหมายของการกระทำผิดทางคอม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หน้า135 และ 141อาญชญากรทางคอม พวกมือใหม่ นักเจาะ หน้า 143 พวกข้อย่อย กระทำเครื่องโดยตรง เครืองเป้าหมาย เครื่องมือ สนับสนุน ประมาณนี้
ข้อ3 หน้า229 ลิขสิทธิ์ หน้า230 ย่อหน้าที่3 +ละเมิดลิขสิทธ์ คุ้มครองอย่างไร มีกฏหมายอะไรบ้าง
ข้อ4 กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความหมาย? หน้า 302-303 หน้า304 ธุรกรรม ดูทุกย่อหน้าของหน้านี้มี 2 ลักษณะ ทางกายภาพ จับต้องไม่ได้ ลักษณะ ของผู้ค้า พวก B2B B2C C2C (เขียนสลับกันได้ไม่เคร่ง)
cr Sky Ladiize
cr Muxzta Kmk
ที่ดิน LAW 4008
อ.เรืองยศ
-พ.ร.บ. ใช้ ม.5 , ม.8ว2 , ม.9
-ป.ที่ดิน ม.1 ม.3 ม.4ทวิ ม.27 ม.30 ม.31 ม.33 ม.58ทวิ ม.59 ม.59ทวิ ม.71ว.แรก ม.72 ม.78 ม.79 ม.81 ม.82 ม.83
*มีมาตรา 27ตรีด้วย
cr Kizz Maxki
cr Pattama HaHa
ทรัพยสินทางปัญญา LAW4009
เรื่องสิทธิบัตรอ.บอกให้ดูม.5 6 7 8 9 10 11 12 15 16
cr Supansa Runu Na Ayuthaya
สืบสวนสอบสวน LAW 3035
-อ.ประโมทย์ (ข้อ 3-4)
ป.วิ อาญา ม.2อนุ4, ม.217, ม.121
คำถามน่าจะประมาณว่า - ใครเป็นผู้ร้องทุกข์ , การสอบสวนชอบหรือไม่
ดูในหนังสือหน้า 65 ในฎีกา คดีอาญาต่อแผ่นดิน และถ้าใครว่างๆก็ไปดูชีสที่ร้านถ่ายเอกสารที่ตึกคณะ(ใหม่) เน้น 2 หน้าสุดท้าย
-อ พลโท เอก อังสนานนท์ (ข้อ1-2)
เนื้อหาหน้า 26 เรื่อง กฏแห่งพยานหลักฐาน มี4ข้อย่อย
การครอบครองพยานวัตถุ และวิธีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หน้า41-43 อธิบายโดยละเอียด มีอยู่5วิธี
ถ้าเป็นไปได้วาดภาพประกอบมาได้ก็ดี ไม่วาดไม่เปนไร แต่ต้องอธิบายให้ละเอียด เช่นใช้กับสถานที่แบบไหน มีวิธีการดำเนิน การอย่างไร
(เนื้อหาอยู่ในหนังสือ ของอาจาน พลโท เอก อังสนานนท์ ที่สำนักพิมพ์ ม.ราม ราคาเล่มล่ะ19บาท)
cr Pattaraya Warasin
cr มังกร สีคราม
‎อาญา2 LAW2007
Sec2 อ.ประเสริฐ ออก1ข้อ
มาตรา 264 วรรคแรก,มาตรา276 วรรค1+2
***อาจารย์สอนม.264 มา 3 ครั้งเต็ม แต่สอน 276 เพียงครึ่งชั่วโมง***
-อาจารย์ ประเสริฐ ออก 1 ข้อ
-อาจารย์ นพพงษ์ ออก 1 ข้อ
-อาจารย์ ทองสุก ออก 2 ข้อ
Sec1 อ ทองสุก (ข้อ 1-2)
**Sec.2 ออกข้อ 3-4 (อ นพพงษ์ ออกข้อ 3 , อ ประเสริฐ ออกข้อ4)**
1.ดูหมิ่น ม.136
2.แจ้งความเท็จ ม.137,172,173,174,181
3.ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144,149
4.เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157
5.หนีที่คุมขัง ม.189,190,192,191
cr นิติราม เชียรใหญ่
วิแพ่ง2 LAW3007
อ.ฉันชาย อุทธรณ์ 223-229
อ.สมชัย อุทธรณ์ **226+227+228
อ.นคร วิธีการชั่วคราว 254+**255(คำฟ้องมีมูล+มีเหตุ)
อ.สมชัย อีกข้อ บังคับคดี **287, 288ว.1
cr จาก โนบิตะ แห่งม.ราม
วิ.อาญา2 LAW3008
1ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้องมาตรา 157-171
2.การพิจารณา มาตรา 172-181
3คำพิพากษาและคำสั่ง มาตรา 182-192 (*อ.บอกว่าจะออกมาตรา 192 มาตราเดียว)
4อุทธรณ์ มาตรา 193-215-ฏีกา มาตรา 216-225 ***ลอกออกอย่างใดอย่างหนึ่ง (อุทธรณ์กับฎีกา1ข้อ -มาตรา193ทวิ,196,198,198ทวิ,202,212,213,215,218,219,220,225)
cr Songkod Chaiyakort
cr นิติราม เชียรใหญ่
ตัวการ ตัวแทน LAW 2011
ข้อ 1 ตัวแทนธรรมดา อ มลฑา
ข้อ 2 ตัวแทนค้าต่าง
ข้อ 3 นายหน้า ผจะออกเป็นแนวลูกผสม คือมีตัวแทนธรรมดามาปนด้วย เช่นออกมาแบบมีการเชิดบุคคลอื่นออกเป็นตัวแทนในการเจรจาให้บำเหน็จนายหน้าซื้อที่ดิน)
cr Narumol Pongcharoen
นำ la 211 ตัวแทนนายหน้ามาแบ่นปันครับ แบบลงลึก 1.ม.798+456ว.1 798ว.2 +456ว.2 2.ม.801ว.2+822+823+800 3.ม.804 + 800 4.ม.805+803+827ว.1+821 805+818 5.ม.806+ฎ.311/2523 806+798 6.ม.811+810 811+810+812 7.ม.815+803+827ว.1+827ว.2 8.ม.819+816+810 9.827ว.1+827ว.2+827ว.2ตอนท้าย อันนี้ในส่วนข้อ1อาจารย์จะนำ1ในนี้มาออก ข้อ2ตัวแทนค้าต่าง 833 836-840 843 ข้อ3นายหน้าผสมตัวแทนเชิด 821+845ว.แรก cr. kanok boss
กฎหมายอิสลาม LAW2035
ข้อ 1 ข้อย่อย ก ข ค ความหมาย5คำของศาสนาอิสลาม ,หลักการของกฎหมายอิสลาม (รุก่นอีมาน รุก่นอิสลาม)
ข้อ 2 หน้าที่ของจุฬาราชมนตรี หน้า70 ,ศาล
ข้อ 3 ครอบครัว การสมรส การหย่า พยานในการสมรส
ข้อ 4 มรดก พินัยกรรม
cr Kwanta Chantra
อังกฎษสำหรับนักกฎหมาย LAW 4056
อ.สาครินทร์ ออก ก.ม.อาญา ข้อ 1-2 เป็นเติมคำในช่องว่างกับแปลเป็นภาษาไทย
อ.สลิล ข้อ3-4 ออก ก.ม แพ่ง เป็นเติมคำในช่องว่างโดยมีศัพท์มาให้เลือกเติมคำกับจะมีประโยคให้แปลเป็นไทย
cr ต.ต้น เด็กนิติศาสตร์
หนี้ LAW2002
ข้อ3 233 235 237 238 236
ข้อ4 เจ้าหนี้ร่วม ลูกหนี้ร่วม
cr TheMagician Aof
ร่างกฎหมาย LAW4051
1) คุณสมบัติของผู้ร่างกม.
2)พระราชกำหนด(บทที่4,5)
3)วันบังคับใช้
4)ผู้รักษาการตามกม.
5)บทนิยาม
cr Kame Tori
อาชญาวิทยา LAW3033
อาชญากรรมประเภทต่างๆ
อาชญาวิทยาภาคผู้เสียหาย
ทฤษฎีอาชญากรโดยกำเนิด
ทฤษฎีความแตกต่างในการคมหาสมาคม
การปฎิบัติต่อผู้กระทำความผิด 2 วิธีการใหญ่ๆ 1.ใช้เรือนจำ 2.ไม่ใช้เรือนจำ
การจำแนกลักษณะผุ้ต้องขัง
การคุมประพฤษติ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466780230033210&set=a.28384679165...
cr แอดมิน(ซาเล้ง)
อาญา1 LAW2006
2 3 4 5 6 59 60 61 62 67 68 72 80 81 83 84 86 อาจออกแบบบรรยาย
cr Khet Thoedthoonkankha
ซื้อขาย LAW2005
Sec วันอังคาร ออก มาตรา 456
ประเภทซื้อขาย,ขายฝาก,หน้าที่ผู้ขาย,โอนกรรมสิทธิ์, สัญญาให้ (ดูการเกิด,สมบูรณ์ของสัญญาให้)
cr Sippaphat Bunkhum
cr Kicked Little-orange
พระธรรมนูญศาลฯ LAW3004
พระธรรมนูญ (sec 1)
8, 9 ,11 ,13 , 14 ,15 ,16ว.3,4 17+24,17+25 ว.1,18,23,25ว.2,26,27,29,30,31,33
cr Chanjira Srikham
กฎหมายมหาชน LAW1001
-อ ภูริชญา ออก 1 ใน 3 ข้อ นี้
1.กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายปฎิรูปอย่างไร
2.กฎหมายมหาชน แตกต่างกับ กฎหมายเอกชน อย่างไร
3.กฏหมายที่ดี เป็นอย่างไร
-อ พัฒนะ
การควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
-อ กิจบดี
จงอธิบายว่ากฎหมายมหาชน มีความสำคัญกับการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินของไทยอย่างไร
cr Chompoonix Kananuruck
กฎหมายเอกชน LAW1002
1. การอุดช่องว่างกฎหมาย ม.4
2. ม.61 สาบสูญ
3. ม.21,22,24,25(ผู้เยาว์) ม.34 ว.3(คนเสมือนไร้ฯ) ม.29(คนไร้ฯ) ม.30(คนวิกลจริต)
cr Kicked Little-orange
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ LAW4010
(1)พรบรับขน
(2) วิธีการชำระเงิน L/C
(3) incoterm2010 **EXW#DDP#FOB ไม่ออกสอบ ออกเฉพาะ 8 อย่างที่เหลือแต่เลือกออกแค่3อย่าง และ incoterm คืออะไร
1 ข้อ มีอยู่ 11 คำ ออก 3คำ อ.ตัดทิ้ง 3 คำ ได้แก่ EXW DDP FOB
cr BO Jatsada
cr cr. เทพบุตร สุดเปรี้ยว
ทรัพย์ LAW2001
1299+1300,1329+1332,1349+1350,สิทธิครอบครอง,ครอบครองปรปักษ์,ภารจำยอม
cr Prae Wa Prae Watcharothai
นิติกรรม LAW1003
การแสดงเจตนา ม.168,169+360,170
หตุแห่งโมฆะกรรม155,156+158
ผลโมฆะกรรม 173
เหตุแห่งโมฆียะ 161,162
ข่มขู 165,166
ผล 175,176,179,181
เงื่อนไข 182,183
เงื่อนเวลา191,193
อายุความ
cr Kicked Little-orange
ปัญหาในกฏหมายพาณิชย์ LAW2047
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467860319925201&set=a.28384679165...
cr แอดมิน(ซาเล้ง)
ตั๋วเงิน Law 2013
-s.2
1 ไล่เบี้ย 900,914,959,967
2 รับรอง 931,935,937
3 อาวัล 921,938,939,940
4 บัญชีเดินสะพัด คือ อะไร / การสิ้นสุดของบัญชีฯ มีกรณีใดบ้าง
* อาจารย์บอกว่า (น่าจะ) ออก 3 ใน 4 ข้อนี้ (บัญชีเดินสะพัดนานๆจะออกสักครั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------
* ข้อ 3 (เช็ค) อาจารย์บอกเน้นๆ ** เช็คขีดคร่อม/ผู้มีสิทธิ์ขีดคร่อม/สิทธิหน้าที่ธนาคาร (ม.995,998.1000) **ตั๋วเงินปลอม ม. 1007 มาตราเดียว
-----------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องเช็คออกแน่นอน (อ ภูมิ)
*เน้น ขีดคร่อม ผลของการชีดคร่อม การห้ามโอน
cr Ton Nitinun
cr Lhor Damrong
cr Wannisa Pakhum
ประกันภัย LAW2012
ประกันภัยหมวดเบ็ดเสด 861 862 863 865 866 869
วินาศฯ 870 871 872 873 874 875 877* 879* 880 881 887
ประกันชีวิต 889* 890* 891 894 895**
-----------------------------------------------------
อ สุเมธ ออก 1 ข้อ
ดูหลักส่วนได้เสีย และหลักสุจริตอย่างยิ่ง
cr Man Thiraporn
cr แอดมาย
อาญา 3 LAW3001
ความผิดต่อชีวิตมาตรา288,289,290,291
ความผิดต่อร่างกายมาตรา295,297,300
ความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309,310,313,316,317,318,319
ความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา326,330,321
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาตรา334,336,337,339,340,341,352
#ขอบเขตมาตรานี้อาจารย์เรืองยศบอกตั้งแต่วันแรกที่เรียนอาญา3ค่ะ
cr อนุศรา เศรษฐานุสรณ์
มรดก LAW3009
ข้อ1 ความหมายของมรดก+สิทธิของทายาท
ข้อ2 การรับมรดกแทนที่+พระภิกษุ
ข้อ3 และ 4 การเสียสิทธิรับมรดก+การรับมรดกแทนที่+การสืบมรดก
cr Tohwalker Walkalone
กฏหมายอาเซียน LAW4060
6หัวข้อนี้ออก4เรื่อง
1การจัดอำนาจนิติบัญญัติของมาเลเซีย
2หมายประเภทต่างๆของฟิลลิปปินส์
3สภาที่ปรึกษาสิทธิชนส่วนน้อยของสิงคโปร์
4กระบวนการพิจารณาความแพ่ง-อาญาของสิงคโปร์
5ศาลโคโลเนอ
6ศาลอาร์ญ่า
cr Chaolit Wu
พยาน LAW3011
ข้อ1.หน้าที่นำสืบ กำหนดประเด็นข้อพิพาท
ข้อ2.พยานคดีอาญา เน้น!! พยานบุคคลโยงมาถึงการรับฟังพยาน
ข้อ3.พยานเอกสาร และ การยื่นบัญชีระบุพยาน
-----------------------------------------------------
ข้อ 1.อ.บัณฑิต
เรื่องหน้าที่นำสืบประเด็นข้อพิพาท ประเด็นแห่งคดีของโจทก์มีว่าอย่างไร(ที่มา) ประเด็นยุติแล้วหรือไม่ จ.ล.สู้อย่างไร อุธรณ์ ฏีกา อย่างไร ดูว่าคำฟ้องของโจทก์ คำให้การของจำเลย ว่าตรงตามที่โจทก์ฟ้องไหม มาตราที่ใช้
ข้อ 2.อ.ภคพงศ์
ดูคดีอาญาเป็นหลัก เน้นพยานบุคคล โยงเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐาน ม 134/4,135+226,226/1,226/3
ข้อ3 อ นพพงศ์
ท่านบอก กว้างๆ ให้ไปดูเรื่องพยานเอกสาร กับการ ยื่นบัญชีระบุพยาน 88.93.94 116-118
by อ นพพงศ์
cr นิติราม เชียรใหญ่
cr Aventador Revonton
แรงงาน LAW4004
เงินทดแทน อ่านนิยาม มาตรา 5 [13 15 16 17 ] หนึ่งกลุ่ม [18 19 20 ] อีกกลุ่มไม่รู้ออกกลุ่มไหน
แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 10 13 15 16 18 19 20 21 22 34 หนึ่งกลุ่ม เพิ่มเติม 31 121 122 123
คุ้มครองแรงงานน่าจะค่าล่วงเวลาข้อนึง 118 119
-------------------------------------------------------
Sec 2 ส่วนของอ. ปภาศรี
เงินทดแทนม.5 ประสบอันตราย เจ็บป่วยสูญหายม.13 15 16 18 19 20 21 22 23
แรงงานสัมพันธ์
ถ้าจะออกความจำม.5
สภาพการจ้างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ข้อพิพาทแรงงานม.13 15 18 21 22 34
ถ้าจะออกวินิจฉัยม. 31 121(1) 123
-------------------------------------------------------
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 ออกสอบ 2 ข้อ
-5 17 23 24 25 28 30 32 41 61 62 63 116 117 เน้น 118 119
พ.ร.บ.เงินทดแทน 2537 ออกสอบ 1 ข้อ
-5 13 15 17 18 19 20 21
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ออกสอบ 1 ข้อ
-5 13 15 16 18 19 20 21 22 31 กลุ่มแรก
-31 34 121 122 123 กลุ่มสอง ค่อนข้างยากถ้าออกข้อสอบ
Cr Wat Nath
cr Ty Ntz
cr Red Parasol
ครอบครัว LAW3003
Sec2 ออก ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา1ข้อ (เเยกสินสมรส ไม่ออก)
cr JerrySom Law
1435 1437 1439 1442 1443 1445 1449
1450 1452 1453 1458 1465 1469 1471
1473 1474 1476 1480 1495 1501 1516 1517
1518 1533 1535 1536 1537 1546 1547
cr.Naeviiz L Mah
วิ แพ่ง1 LAW3005
sec วันอังคาร
-คู่ความ ม.55-59
-เขตศาล ม.4(1),4ทวิ,4ตรี,5
-ฟ้องแย้ง ม.177ว.3 179ว.3
-ผลชองคำพิพากษา 142,145,148,173ว.2(1)
-ขาดนัดยื่นคำให้การ(พิจารณาคดีใหม่) ม.198ทวิ 199 199 ตรี
-ขาดนัดพิจารณา ม. 200,201,202,203
ดูฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน กันไว้ (แต่อาจารย์ไม่ได้บอกให้ดู)
sec วันจัน (อ. พงเดช อ.ฉันชาย)
cr Aventador Revonton
ปกครอง LAW3012
ข้อ 1 การจัดระเบียบบริหารฯ เน้น.. พรบ เทศบาล พรบ อบต
ข้อ 2 พรบ วิธีปฏิบัติฯ เน้น.. การอุทธรณ์ การยกเลิก การถอน คำสั่งทางปกครอง
ข้อ 3 พรบ ระเบียบข้าราชการฯ เน้น.. การเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีข้อยกเว้น ข้อห้ามอะไรบ้าง การดำรงตนของข้าราชการ กระบวนการเข้าสู่ราชการ การถูกออกจากราชการ
ข้อ 4 พรบ จัดตั้งศาลปกครองฯ เน้น.. การนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ม 9 42 44 72 49-51 52 6
cr Pook Ws Pook
ประวัติศาสตร์กฎหมาย LAW2032
ส่วนของอ สุเมธ ออก 2 ข้อ
บทที่1
-จงอธิบายอิทธิพลของกม ต่างประเทศที่มีต่อ กม ไทย
บทที่2
-ระบบ กม มีกี่ระบบ อะไรบ้าง
บทที่3
-จงอธิบายกม อาญาในสมัยอาบิโลน
บทที่6
-กม 12 โต๊ะ มีจุดกำเนิดมาจากอะไร
-โครงสร้างของประมวล กม จัสติเนียน
บทที่7
-คอมมอนลอว์ เกิดขึ้นได้อย่างไร
-จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างคอมมอนลอว์ และซิวิลลอว์
cr แอดมาย
กฎหมายธุรกิจ2 LAW3015
อ สุเทธ ออก2ข้อ
บทที่3 บมจ
-ความหมายของ บมจ
-การโอนหุ้น
-การเพิ่มทุนและลดทุน
-หุ้นกู้
บทที่4 กม การบัญญชี
-วันที่เริ่มทำบัญญชี
-การจัดทำงบการเงิน
-ระยะเวลาเก็บรักษาปัญชี
-การจัดทำบัญชีของผู้ทำบัชี
cr แอดมาย
หลักวิชาชีพ LAW4005
บทที่ 5 หรือ 6 ออก1ข้อ
บทที่7 ออก2 ข้อ คือ มรรยาททนายความ 1 ข้อ และ จริยธรรมตุลาการ 1 ข้อ
*LW438 ออก4 ข้อ เพิ่ม อัยการ 1 ข้อ
cr แอดมาย
LAW2008 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
Sec.1
- 538 560 566 569 570 574
-จ้างแรงงาน
-จ้างทำของ เรื่อง ความระงับของสัญญา 582 583 605
-รับผลไม่ต้องดู
cr Boom Dekniti โพสต์โดย เด็กนิติศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น